Sākums › Jauniešiem › Jaunie līderi
Jaunie līderi

Par izglītības programmu


Tā ir iespēja būt aktīvam, attīstīt savu personību, prasmi sadarboties, diskutēt, paust idejas, lemt un atbilstoši rīkoties, būt līderim, organizēt pasākumus skolēniem, iesaistīties pilsētai aktuālu izglītības jautājumu risināšanā, analizēt procesus.

Programmas darbība balstīta uz interaktīvu mācīšanos – diskusijas, lekcijas, lomu, komandas un uzticības veidošanas spēles, praktiskās nodarbības.

 

 

Nodarbības 2019./2020. mācību gadā.