Sākums › Bibliotēka › Zaļā bibliotēka
Zaļā bibliotēka

Zaļās bibliotēkas būtība


Zaļā bibliotēka ir ZRKAC darbinieku radoša iniciatīva ar mērķi atbalstīt Eiropas zaļo kursu, piedāvājot Jelgavas iedzīvotājiem iespēju gūt zināšanas un izpratni par vides ilgtspējību. Zaļās bibliotēkas pamatā ir mērķtiecīga lasītāju un citu interesentu izglītošana par ekoloģiskajiem jautājumiem un dabas saudzēšanu, aicinot pievērsties zaļākam dzīvesveidam.

Zaļā bibliotēka apmeklētājiem piedāvā iepazīties ar garšaugu un ārstniecības telpaugu kolekciju, grāmatām par zaļo dzīvesveidu, periodiskajiem izdevumiem, video, audio materiāliem, dokumentālajām filmām par vides un dabas aizsardzību, ekoloģijas jautājumiem, kā arī ļauties dabas uzlādējošajai enerģijai īpaši ierīkotajās zaļajās oāzēs – nišās kopā ar savu iecienītāko grāmatu.

Zaļās bibliotēkas ekspozīcijas


Lai sekmētu mērķauditorijas piesaistīšanu, bibliotēkā ir iekārtotas telpas, kas ietver zaļās bibliotēkas koncepta realizāciju. Bibliotēkā izveidotas vairākas ekspozīcijas – zaļā dzīvesveida grāmatu, periodisko izdevumu un video/audio materiālu fonds; dokumentālo filmu translācija par vides un ekoloģijas jautājumiem; florāriji; zaļā oāze; ārstniecības augu bibliotēka; ārstniecības telpaugu kolekcija; garšaugu dārziņš.

ZRKAC bibliotēkas lasītavas telpās ir pieejams plašs grāmatu krājums, periodisko izdevumu un video/audio materiālu fonds par vides aizsardzības, ekoloģijas un ilgtspējīgas attīstības tēmām. Līdztekus latviešu valodā pieejamajiem materiāliem, krājums aktīvi tiek papildināts ar grāmatām, izdevumiem un materiāliem dažādās svešvalodās. Vienlaikus tiek komplektēts un regulāri papildināts bērnu grāmatu fonds par zaļā dzīvesveida jautājumiem. Tāpat Zaļajā bibliotēkā iekārtoti atsevišķi plaukti, kuros izvietotas grāmatas par tēmām, kas saistītas ar ekoloģiju un vides saudzēšanu – tie izkārtoti apmeklētājiem pārredzamā un ērti pieejamā vietā, mērķtiecīgi rosinot lasītājus iepazīt krājumu un gūt iedvesmu arvien jaunu soļu speršanā zaļā dzīvesveida virzienā.

Bibliotēkas priekštelpā ir izvietots televizors, kurā tiek translētas dokumentālās filmas par zaļo dzīvesveidu, attiecīgi iestādes apmeklētāji brīvā brīdī var iepazīt izglītojošas filmas par ekoloģiju, vides aizsardzību, bezatkritumu saimniekošanu un citām, ar ilgtspējīgu saimniekošanu saistītām, tēmām. Lielākos pasākumos, sadarbojoties ar skolām, bērnudārziem un dažādām organizācijām, fonā tiek translētas video filmas vai fotoattēli, kas ietver informāciju par to, kas Jelgavā tiek īstenots vides aizsardzības jomā (Lielā talka, apzaļumošanas, makulatūras nodošanas, ekoloģiju saudzējošas akcijas). Tādējādi arī citas iestādes tiek mudinātas iesaistīties kampaņās, kas vērstas uz dabas aizsardzību un zaļā dzīvesveida īstenošanu.

Lai radītu patīkamu, zaļu un dabiski atsvaidzinošu atmosfēru, bibliotēkas telpu interjers ir papildināts ar florāriju un ārstniecisko telpaugu kolekciju, savukārt foajē izveidota zaļā oāze, kur izvietoti dažādi augi. Florāriju veido augi, kas ievietoti lietotos stikla traukos – tādējādi tiem tiek dota otra “dzīve”, neizmetot atkritumos. Ārstniecisko augu kolekcija kalpo gan kā interjera sastāvdaļa, gan arī tiek izmantota telpas norobežošanai – lasītavas vietas atdalīšanai no pārējās zonas. Gan bibliotēkā, gan foajē izvietotie zaļie augi līdztekus interjera papildināšanai, veic arī izglītojošu funkciju – katram augam ir piestiprināta plāksnīte ar auga nosaukumu un pievienots QR kods, kuru var noskenēt ar tālruni un gūt visaptverošu informāciju par konkrētā auga audzēšanas nosacījumiem, īpašībām un lietošanas iespējām.

Vēl kāds būtisks ZRKAC Zaļās bibliotēkas elements ir pagalmā iekārtotais garšaugu un ārstniecības augu dārziņš, kur aug baziliks, lakši, majorāns, citrontimiāns, raudene, koriandrs, vērmele, monarda, ārstnieciskā melisa, ārstnieciskā kumelīte un citi vērtīgi augi, kas pēcāk tiek izmantoti dažādās EKO darbnīcās. Katram augam ir pievienota informācija par izmantošanas iespējām un tā ietekmi uz veselību.

Izglītības pasākumi un to formas


Zaļās bibliotēkas konceptā Veicot sabiedrības izglītošanu par ekoloģiskajām problēmām, akcentējot dabas saudzēšanas nozīmību un popularizējot zaļā dzīvesveida priekšrocības, Zaļajā bibliotēkā tiek īstenots arī mērķtiecīgs izglītošanas darbs, organizējot nodarbības, zaļās aktivitātes ģimenēm, EKO darbnīcas un apaļā galda diskusijas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

Bērnu mērķauditorijai tiek rīkoti Zaļo aktivitāšu rīti, kas sākas ar bibliotēkas apmeklējumu, kam seko radoša nodarbība par dažādām, ar zaļo domāšanu saistītām, tēmām (piemēram, ūdenstilpnes, sauszeme, gaiss, atkritumi), gūstot vērtīgas zināšanas par ikkatru no globālas ekosistēmas sastāvdaļām, priekšstatu par cilvēku un katras ekosistēmas mijiedarbību, cilvēka ietekmi uz ekosistēmu, saikni starp ekosistēmas un cilvēka labklājību, kā arī rodot izpratni par ilgtspējīgas saimniekošanas principiem.

Pieaugušo auditorija aicināta piedalīties dažādās darbnīcās, tostarp praktizēt zaļās prasmes EKO darbnīcās, kurās tiek gatavotas dažādas, ikdienā praktiski izmantojamas lietas no dabiskiem materiāliem, vienlaikus piešķirot otru “elpu” jau šķietami nokalpojušām lietām (piemēram, dabiskās kosmētikas izgatavošanas meistarklase, “Zero plastic” darbnīca). Tāpat interesenti aicināti piedalīties tējnīcā, kur tiek gatavotas tējas no garšaugu dārziņā ievāktajiem augiem, izpētot sastāvdaļu ārstnieciskās īpašības un to ietekmi uz veselību.

Zaļajā bibliotēkā tiek organizētas apaļā galda diskusijas – kopā ar pieaicinātu savas jomas profesionāli klātesošie dalībnieki, kas sevi jau uzskata par zaļās domāšanas pārstāvjiem vai vēlas par tādiem kļūt, var izzināt jautājumus, kas saistīti ar zaļo dzīvesveidu. Pasākuma dalībnieki aicināti dalīties zināšanās, pieredzē un iesaistīties diskusijā par aktualitātēm vides ilgtspējas jomā.

Īstenojot izglītošanas darbu sociālajos tīklos, ZRKAC “Facebook” kontā regulāri tiek publicētas “Zaļās ziņas” par dažādām tēmām, kas saistītas ar “zaļo domāšanu” un veselīgu dzīvesveidu –atkritumu šķirošana, ūdens patēriņš, dažādu augu vērtīgās īpašības, vides saudzēšana, dabiskie vitamīni, veselīgas receptes utt. Tāpat Zaļajā bibliotēkā ir izveidoti metodiskie materiāli par zaļo dzīvesveidu – interaktīvas spēles pieaugušajiem un bērniem par atkritumu šķirošanu, vidējā ūdens patēriņa apjomu mājoklī un garšaugu, ārstniecisko augu atpazīšanu.

Kopumā ZRKAC Zaļā bibliotēka piedāvā izglītojošas aktivitātes dažādām mērķgrupām – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, ģimenēm ar bērniem, skolēniem, skolotājiem, jebkuram pieaugušajam interesentam, kā arī senioriem, sniedzot Jelgavas iedzīvotājiem iespēju gūt zināšanas un izpratni par vides, ekonomisko un sociālo ilgtspēju.

Zaļās bibliotēkas ziņas


Zaļie rīti bērniem Zaļajā bibliotēkā notiek arī šajā mācību gadā

Pieredzes apmaiņa par zaļo domāšanu un rīcību

Melnā zelta muca pagalmā un "cūka" virtuvē

Kāpēc šķirot atkritumus ir svarīgi?

ZRKAC Zaļā bibliotēka uzņem apgriezienus

ZRKAC top Zaļā bibliotēka