Sākums › Uzņēmējiem › Kursi Uzņēmējiem
Mācības uzsāk
Kursu nosaukums Sākums un norises laiks

Publiskā runa un uzstāšanās

28. martā
O.
Pl. 17.15-20.25
Pieteikties

Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību

6. aprīlī
C.
pl. 10:00-13:10
Pieteikties

Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem

13. aprīlī
C. 
pl. 10:.0-14.10
Pieteikties

Vadības menedžmenta pamati

19. aprīlī
T.
pl. 17:15-20:25
Pieteikties

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un noformēšanas vadlīnijas

20. aprīlī
C.
pl. 10:00-13:10
Pieteikties

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

18. maijā
C.
pl. 10:00-14:10
Pieteikties

Darba aizsardzība – darba vides risku novērtēšana

24. maijā
T.
pl. 10:00-13:10
Pieteikties
Kursi uzņēmējiem

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››