Mūsdienīgai lietpratībai

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

21. gadsimta prasmes izglītībā

8 Pieteikties

Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un sasniegšana

6 Pieteikties

Atgriezeniskā saite mācību procesā

6 Pieteikties

Jēgpilnu uzdevumu veidošana

6 Pieteikties

Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā

36 Pieteikties

Uz skolēnu mācīšanos virzīta mācību stunda

16 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties