Metodikas

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu nosaukums Māc. st.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide angļu valodas mācīšanas metodikā sākumskolā

12 Pieteikties

52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem jeb „MINIPHÄNOMENTA”

12 Pieteikties

Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās

48 Pieteikties

Mūsdienīgas darba formas lasītprasmes attīstīšanai sākumskolā

12 Pieteikties

Sākumskolas skolēnu mācīšanās prasmju attīstība matemātikas stundās

16 Pieteikties

Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā

6 Pieteikties

Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atbalsts

12 Pieteikties

Domāšanas attīstīšana matemātikas stundās sākumskolā

6 Pieteikties

Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi

8 Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties