Uzņēmējdarbības kompetence

Ieskats procesā

Kursu grafiks

Kursu programmas
Komerczinības un administrēšana
Tūrisma gidiem
Pārtikas uzņēmumiem
Darba aizsardzība un ugunsdrošība
Skaistumkopšanas uzņēmumiem
Grāmatvedība
Kursu grafiks
Kursu nosaukums Sākums un norises laiks

Publiskā runa un uzstāšanās

28. martā
O.
Pl. 17.15-20.25
Pieteikties

Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību

6. aprīlī
C.
pl. 10:00-13:10
Pieteikties

Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem

13. aprīlī
C. 
pl. 10:.0-14.10
Pieteikties

Vadības menedžmenta pamati

19. aprīlī
T.
pl. 17:15-20:25
Pieteikties

Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, saglabāšanas prasības un noformēšanas vadlīnijas

20. aprīlī
C.
pl. 10:00-13:10
Pieteikties

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

18. maijā
C.
pl. 10:00-14:10
Pieteikties

Darba aizsardzība – darba vides risku novērtēšana

24. maijā
T.
pl. 10:00-13:10
Pieteikties

Projekti un bezmaksas mācību iespējas

Ieskaties ››
‹ Atgriezties