Kā sagatavoties auditam uzņēmumā
        

Mērķa auditorija

Uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par būtiskākajām prasībām grāmatvedības darbā, kas iekļautas normatīvajos dokumentos un prasme tos pielietot darbā.

Papildinātas zināšanas par:

  • uzņēmuma vadītāju komunikācijas iespējām ar auditoriem;
  • tematiskajiem auditiem, finanšu pārskatu, nodokļu auditiem un iespējamām neatbilstībām, to novēršanas iespējām;
  • vadības un grāmatvedības kontroles procedūru ieviešanu uzņēmumā.

Apgūtas prasmes analizēt procesus grāmatvedības darbā un novērst iespējamās neatbilstības likumdošanas prasībām.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties