SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Personāla atlase un novērtēšana (E-vidē)
        

Mērķa auditorija

Mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, personāla atlases speciālisti, citu nozaru speciālisti, kuri uzņēmumos veic personāla vadītāja funkcijas un ikviens interesents, kurš vēlas apgūt personāla vadības pamatus.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar personālu to atlasot, novērtējot un vadot.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums 24 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums 45 minūtes. Mācības notiek e-vidē.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 150.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Kursu grafiks
Kursa nosaukums Nodarbību sākums un laiks

Personāla atlase un novērtēšana (E-vidē)

3. jūnijā
T., plkst. 10.00: 13.15
Pieteikties
Atgriezties