SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Izglītības jomas vadītāju līderības kompetence
Angļu valodas meistarība ar native speaker: prezentēšanas prasmes un projektu vadība
        

Topošie un jaunie izglītības iestāžu vadītāji, kuri vēlas stiprināt savas vadītāja – līdera prasmes un pilnveidot kopā ar native speaker savu angļu valodas lietojumu projektu vadības un prezentēšanas procesos.

Arvien vairāk projektu tiek gatavots angļu valodā, bet specifiskā angļu valodas terminoloģija projektos ir šķērslis veiksmīgai projektu sagatavošanai, īstenošanai un prezentēšanai. Šis kurss būs noderīgs ikvienam, kurš vēlas apgūt izglītības projektu un prezentāciju terminoloģiju.

Aicinām interesentus, kuri valodu apguvuši Intermediate (B1) līdz Advanced (C1) prasmes līmenim.


Mācību rezultāts

Apgūsiet angļu valodas terminoloģiju izglītības projektu dokumentācijas sagatavošanai un procesa īstenošanai. Jūs iemācīsieties projektos bieži lietoto leksiku, apgūsiet valodas lietojuma īpatnības projektu dokumentācijā, dalīsieties ar savu pieredzi, maksimāli pielietojot iemācītos terminus savā runā un rakstos.

Iemācīsieties veiksmīgi uzstāties un trenēsiet prasmes:

  • organizēt prezentācijas saturu (ievads, iztirzājums, nobeigums); 
  • lietot lietišķo valodas stilu; 
  • izmantot publiku ieinteresējošas frāzes un satura akcentus.

Darbs kopā ar native speaker nodrošinās maksimāli autentiskus valodas treniņus perfektai prezentāciju valodas lietojuma apguvei. Visa kursa garumā jums tiks sniegta atgriezeniskā saite un atbalsts, jo jūs trenēsieties, paši sagatavojot individuālas prezentācijas un mācoties no savām kļūdām.

Savu angļu valodas zināšanu līmeni varat noteikt šeit


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 16 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 85.00

Individuālām nodarbībām: EUR 25.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: EUR 12.50 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties