SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Izglītības jomas vadītāju līderības kompetence
Efektīva darba organizācija: laika menedžments, prioritātes
        

Topošie un jaunie izglītības iestāžu vadītāji, kuri vēlas stiprināt savas vadītāja – līdera prasmes un apgūt praktiski pielietojamus instrumentus.


Mācību saturs

Komforta zona. Drošības un nemainības sajūta rada ilūziju par iespēju darīt vienmēr tāpat, kā esam darījuši, un noved pie attīstības plato, kas, savukārt, rada regresu individuālajā un organizācijas līmenī. Praktikums – ko es darītu, ja man dienā būtu par 2 stundām vairāk laika? No upura par saimnieku jeb laiks kā iluzors resurss, un attieksmes maiņa pret laika vadības konceptu.

Mērķis. Nesaprastie punkti mērķa definīcijā – kļūdas, ko pieļauj visi. Mērķu izvirzīšanas ietekme uz efektivitāti dažādos termiņos. Mērķu kaskadēšana, progresa novērtēšana un KPI organizācijas vadībā. KPI konflikti ar mērķi - kādi KPI ved/neved pie manas organizācijas mērķiem.

Ideālā nedēļa. Vērtīgo aktivitāšu apzināšana un kartēšana nākotnes laika plānā, lai visi vērtīgie darbi saņemtu sev nepieciešamo laika proporciju. Aktivitāšu plānošana kontekstā ar reālo dzīvi un tās dotajām iespējām un ierobežojumiem.

Personīgā efektivitāte. “Man nebija laika” – atruna vai realitāte? Prioritāšu domāšana un disciplīna - paveikt svarīgo un virzīties pretī mērķim, nevis dzēst ugunsgrēkus. Darbs, ko darīšu es, nekļūs no tā svarīgāks! Darīt pareizos darbus vai darīt darbus pareizi?

Laika zagļi. Kā cīnīties ar galvenajiem mikro faktoriem, kas samazina efektivitāti makro apjomā? Prasme disciplinēt sevi un citus ikdienas situācijās. Pieklājīgi veidi kā pateikt “nē”! Esošo uzdevumu saraksta revīzija, prioritāšu noteikšana u.c. aktivitāšu praktikums.

Deleģēšana un sapulces. Deleģēšanas jēga un ietekme uz komandu, vērtība un struktūra. Praktisks deleģēšanas pielietojums. Sapulces kā vadības instruments. Kā tās organizēt? Noteikumi labai sapulcei!


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 8 mācību stundas (1/2 nodarbības). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 187.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties