SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Izglītības jomas vadītāju līderības kompetence
Pārmaiņu vadīšana un līderība vadītāja darbā
        

Topošie un jaunie izglītības iestāžu vadītāji, kuri vēlas stiprināt savas vadītāja – līdera prasmes un apgūt praktiski pielietojamus komandas vadības instrumentus.


Mācību saturs

Līdera domāšana - personīgā iniciatīva, attieksme un atbildība par rezultātu. Personīgā atbildība mērķu sasniegšanā (lietas, ko varu/nevaru kontrolēt), risinājumi, nevis problēmas. Iesaistes spēks un instrumenti. Autoritātes un uzticēšanās veidošana caur iesaisti.

Vadītāja lomas un uzdevumi. Vadītāja instrumenti. Koučings kā vadības stils - kāpēc to vajag un kas mainās cilvēcisko attiecību pasaulē? Kādas ir metodes, ar ko tās atšķiras? Harizmātiska līderība darba vidē.

Pārmaiņas. Kubler-Ross modelis, kā saīsināt ceļu, izmantojot Beckhard-Harris formulu. Atbildība par rezultātiem, un fokuss uz konstruktīvu, risinājumos balstītu domāšanu.

Komanda vai individuāls darbs? Kāpēc komandai “nesanāk”? Komandas potenciāls un reālās iespējas. Kas ir komandas potenciāla zuduma pamatā? Darbnīca: metodes komandas efektivitātes noturēšanai mūsu darba realitātē.

Pārmaiņu vadības modeļi un lēmumu pieņemšana. ADKAR modelis kā pamats pārmaiņu ierosināšanai un vadībai. Nepieciešamo pārmaiņu un lēmumu pieņemšanas metodes. Risku novērtēšanas modeļi kontekstā ar pārmaiņām. Organizācijas līdzsvara aplis un nākotnes scenāriju veidošana.

Pārmaiņu komunikācija. Pretestība pārmaiņām un organizācijas inertums. Komunikācijas kļūdas un informācijas aprite organizācijā. Komunikācijas kanālu izvēle un galvenās komunikācijas aksiomas. Biežums, veids, forma, atgriezeniskā saite. Nākamo vadības līmeņu iesaiste un atbildības nodošana. Vēlmju sarunas formāts kā obligāts rīks jaunā amatā, organizācijā, pārmaiņās.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 8 mācību stundas (1/2 nodarbības). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 187.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties