SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Projektu izstrādes pamati
        

Mērķa auditorija

Projektu vadītāji, uzņēmumu, iestāžu darbinieki, speciālisti un ikviens interesents, kas vēlas paši sagatavot un tos īstenot.


Mācību rezultāts

Gūtas prasmes projekta idejas, aktualitātes noteikšanā, mērķa izvirzīšanā, rezultātu plānošanā, riska analīzē, budžeta plānošanā un zināšanas par projekta dzīves ciklu, saistošajiem normatīvajiem aktiem. Rezultātā katrs dalībnieks ir sagatavojis konkrēta projekta pieteikumu.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 36 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantots pasniedzēja stāstījums, projektu analīze, idejas radīšana un izstrāde, grupu darbs, uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 180.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties