Metodes "52 pakāpieni" mācību un audzināšanas darbam skolā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Spēles metode ir viena no interaktīvajām mācību metodēm, kas motivē skolēnus mācīties, palīdz radīt interesi par apgūstamo vielu, pilnveidot dzīves prasmes un tās nostiprināt. Izveidotajā metodiskā materiālā “52 pakāpieni” ietilpst gan grāmata, gan darba lapas, gan asociatīvās kārtis, kas ir viegli lietojamas un izmantojamas audzināšanas stundās un mācību procesā. Materiāls ir saistīs ar caurviju prasmēm un kompetencēs balstītām mācībām. Metodes ir izmantojamas sociālo zinību stundās, valodu apguvē, kultūrā un mākslā, vēsturē u.c. mācību priekšmetos, jo tajā ir iekļautas caurviju prasmes, vērtības un tikumi, kas jāattīsta visos mācību priekšmetos. Metodiskais materiāls ir labs rīks klašu audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem, karjeras konsultantiem un psihologiem.

Pedagogi un klašu audzinātāji ir kompetenti ieviest jaunas spēles veida metodes kompetenču attīstībai jaunajā mācību saturā savās skolās, kā arī radoši saskatīt dažādas pielietošanas iespējas audzināšanas procesā un karjeras izglītības integrēšanai izglītības procesā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, diskusija, demonstrējums, praktiskie darbi, spēles, metaforas. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 – 40 dalībniekiem.

Tēmas apguve var notikt tiešsaistē, izmantojot Zoom digitālo platformu.

Mācību ilgums 8 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 47.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties