SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Interaktīvas orientēšanās lietotne Actionbound mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Kursu dalībniekiem būs iespēja praktiski darboties ar mobilo lietotni Actionbound. Pilsētvides orientēšanas lietotnē Actionbound ir iespēja veidot spēles, ko var izmantot gan mācību procesā, gan interaktīvo ekskursiju maršrutu veidošanā atbilstoši sava mācību priekšmeta specifikai.

Kursu noslēgumā dalībniekiem būs priekšstats un praktiska pieredzē darbā ar aplikāciju Actionbound, kas palīdzes attīstīt arī pedagogu savstarpējo sadarbību mācību procesā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pasniedzēja stāstījums, prezentācija, demonstrējumi, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā, patstāvīgais darbs.


Mācību ilgums - 6 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 12 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 18.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 

Atgriezties