SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Digitālo izglītības tehnoloģiju un resursu izmantošana formatīvajā vērtēšanā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.


Mācību rezultāts

Formatīvā jeb ikdienas vērtēšana, kurā pedagogs novērtē, kā skolēni apgūst mācību saturu nepieciešama, lai gan pedagog, gan skolēns izvērtētu to, kādi ir panākumi ceļā uz sasniedzamo rezultātu un mērķu sasniegšanu. Šī vērtēšanas metode ļauj procesa laikā saprast, kas tiek apgūts un kas vēl jāapgūst, lai mēs kā pedagogi spētu palīdzēt skolēniem daudz precīzāk uzlabot mācīšanos. Formatīvās vērtēšanas ietvaros nepieciešams attīstīt arī skolēnu pašvērtēšanas prasmes.

Kursu dalībnieki iepazīsies un gūs praktiskas iemaņas darbā ar 6 aktuālākajiem formatīvas vērtēšanas digitālajiem resursiem – Kahoot, Socrative, ClassFlow, Google Forms, Microsoft Forms, Soma.lv.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pasniedzēja stāstījums, prezentācija, demonstrējumi, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā, patstāvīgais darbs.


Mācību ilgums - 6 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 12 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 17.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties