SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Code.org vietnes izmantošana datorikas mācību stundās
        

Mērķa auditorija

Vispārējās izglītības iestāžu datorikas pedagogi, programmēšanas pulciņu skolotāji.


Mācību rezultāts

Kursu dalībniekiem būs iespēja praktiski darboties ar code.org vietni. Kursu laikā dalībnieki iegūs priekšstatu un praktiskās zināšanas par vietnes izmantošanu mācību procesā un atgriezeniskas saites saņemšanu. Dalībnieki pratīs reģistrēt skolēnu grupas, plānot nodarbības un pilnīgi pārvaldīt organizētās klases.

Izmantojot code.org vietni, kursu dalībnieki varēs attīstīt skolēniem pašvadītas mācīšanas prasmes un digitālo kompetenci.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pasniedzēja stāstījums, prezentācija, demonstrējumi, praktisku uzdevumu veikšana pasniedzēja vadībā, patstāvīgais darbs.


Mācību ilgums - 6 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 12 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 17.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

 

Atgriezties