SākumsKursu katalogsDigitālā kompetence › Digitālā satura radīšana
Interaktīva datu vizualizācija (Dashboard) ar MS Excel
        

Kurss paredzēts ikvienam, kuram nepieciešams interaktīvi vizualizēt (Dashboard) apkopotos un apstrādātos datus biznesa procesu vadībai vai pārskatiem, izmantojot MS Excel.

Nepieciešamas datoru lietošanas prasmes lietotāja līmenī un pamata prasmes darbam ar MS Excel (prast noformēt MS Excel lapu, lietot pamata aprēķinus un pamata funkcijas, piem., sum, max, min, average, count, u.t.t.).


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves mācēsiet:

 1. Importēt sakārtot, apstrādāt un sistematizēt datus.
 2. Izveidot aprēķinus datu kopsavilkumu vizualizācijai.
 3. Sagatavot interaktīvas atskaites un pārskatus (Dashboard).

Mācību procesa norise

Apgūstamās tēmas:

 1. Datu sagatavošana, sakārtošana un ielāde MS Excel.
 2. Datu modeļu veidošana.
 3. Datu apstāde ar Power Query.
 4. Datu vizualizācija ar nosacījuma noformēšanu (Conditional formating) un papildus nosacījumu veidošana vizualizācijai.
 5. Datu pārskata tabulas un diagrammas izveide ar Pivot Table rīku un tā sagatavošana interaktīvā (Dashboard) pārskata veidošanai.
 6. Loģisko un nosacījumu salikto funkciju lietojums interaktīvā infopaneļa korektai darbībai.
 7. Datu kopu pārvaldība un datu atjaunošana.
 8. Interaktīva informācijas paneļu (Dashboard ) izveidošana.

Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 28 mācību stundas (1 mēnesis). 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 184.00

Individuālām nodarbībām: EUR 22.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 11.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties