Karjeras izglītība sākumskolā (1. – 6. klase)
        

Mērķa auditorija

Sākumskolas pedagogi


Mācību rezultāts

Mūsdienu izglītības mērķis ir, lai ikviens skolēns kļūstu par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, tāpēc aktualizējas karjeras vadības prasmju attīstīšana jau sākumskolā. Karjeras vadības prasmju pilnveide ir karjeras izglītības rezultāts. Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās sākas, apgūstot vienkāršas pamatprasmes (lasītprasmi, rakstītprasmi, runas prasmi, matemātiskās prasmes, sadarbības prasme), un turpinās sarežģītāku prasmju (digitālās pratības, problēmu risināšanas, komunikācijas, lēmumu pieņemšanas, plānošanas u.c.) pilnveides laikā.

Pedagogi gūst zināšanas un prasmes, kā sākumskolas skolēniem pilnveidot karjeras vadības prasmes audzināšanas stundās un mācību darbā, izpratīs karjeras izglītību un karjeras vadības prasmju attīstīšanu sākumskolā, praktiski apgūstot dažādas metodes un paņēmienus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība. Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Stāstījums, grupu darbs, praktiskais darbs, diskusija, universāli paņēmieni un metodes.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 – 35 dalībniekiem.

Mācību ilgums 6 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 25.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties