Grāmatvedības dokumentu digitalizācija
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri kārto sava uzņēmuma grāmatvedību vai arī pārrauga grāmatvedības uzskaiti savā uzņēmumā un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par grāmatvedības dokumentu digitalizēšanas iespējām, likuma un MK noteikumu prasībām, kā arī digitāliem rīkiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas klātienē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties