SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Profesionālā izdegšana un tās pārvarēšanas iespējas
        

Mērķa auditorija

Iestāžu, organizāciju vadītāji un darbinieki. Īpaši - pārdevēji, konsultanti, aģenti, pasniedzēji, skolotāji, žurnālisti, kā arī katrs, kurš jūt ilgstošu profesionālā stresa faktoru iedarbību.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas un izpratne par profesionālās izdegšanas psiholoģiskajām pazīmēm, profesionālo izdegšanu veicinošiem faktoriem un to ietekmi uz uzvedību.
Pilnveidota prasme izmantot profesionālās izdegšanas profilakses pamatmetodes.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 16 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek divas reizes nedēļā vakara grupās. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, gadījumu analīze, problēmu risināšana, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 80.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties