Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tūrisma gids
        

Mērķa auditorija

Programma paredzēta ikvienam interesentam, kurš vēlas veicināt tūrisma attīstību pilsētā un tuvākajos novados, uzsākot vai turpinot veikt gida darbu, vai uzsākot savu uzņēmējdarbību šajā jomā vai arī vienkārši paplašināt savu redzesloku par kultūras, vēstures un tūrisma jautājumiem.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un prasmes veikt tūrisma gida pienākumus Jelgavas pilsētā, Jelgavas un Ozolnieku novados, vadot tūristu ekskursijas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 72 mācību stundas. Nodarbības notiek 2 - 3 reizes nedēļā. Mācībās tiek izmantotas dažādas formas un metodes: lekcijas, ekskursijas, ekskursiju un maršrutu analīzes, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, taktiskās mācības, diskusijas. Mācību noslēgumā katrs dalībnieks izstrādā savu tūrisma maršrutu.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 324.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155,
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties