52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem jeb „MINIPHÄNOMENTA”
        

Mērķa auditorija

Sākumskolas pedagogi


Mācību rezultāts

Programmas saturs nodrošinās pedagogu iepazīstināšanu ar Prof. Dr Luca Fīzera izstrādāto metodiku, kuras mērķis ir skolēnu iespējami agra iepazīstināšana ar tehnikas norisēm, lai attīstītu viņu pētnieciskās prasmes un veicinātu viņu interesi par dabaszinātnēm sākumskolā. Programma palīdz pedagogiem apgūt vajadzīgās iemaņas, lai eksperimentu staciju izgatavošanā varētu iesaistīt skolēnu vecākus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē.

Programma paredz praktiskās nodarbības: eksperimentu staciju izgatavošanu un iepazīšanos ar 52 eksperimentiem. Lekcijās un diskusijās tiek izklāstīts teorētiskais pamatojums, metodika un ieteikumi idejas realizācijai skolā.
Programmas dalībnieki saņem metodikas ieviešanai nepieciešamo mācību materiālu.
Pēc programmas apguves skolas var izīrēt aprīkojumu, lai motivētu skolēnu vecākus izgatavot eksperimentu stacijas, kas paliek skolā.

Programmu atbalsta NORDMETALL (Vācija) fonds.

Mācību ilgums – 12 stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 100.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties