Datorzinības ar priekšzināšanām
        

Šis kurss būs piemērots visiem interesenti, kuri vēlas pilnveidot savas prasmes sarežģītu dokumentu noformēšanā, izmantojot teksta, tabulu, formu un grafikas rediģēšanas iespējas Windows vidē, kā arī apgūt mājas lapu veidošanas pamatus.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  • MS Word lietotnē apstrādāt liela apjoma tekstus, izmantot iebūvētos teksta stilus un izveidot savus stilus, ievietot tekstā objektus un izveidot sarežģītas tabulas;
  • MS Excel lietotnē ievadīt un apstrādāt liela apjoma datus, veikt datu atlasi, izmantot saliktās formulas, veidot šķērsgriezuma tabulas un diagrammas;
  • MS PowerPoint lietotnē izveidot sagataves, veidot interaktīvas prezentācijas, pievienot vadības pogas;
  • MS Access lietotnē izveidot un rediģēt datu tabulas, vaicājumus, formas un pārskatu;
  • Web lapu izstrādē apgūsiet pamatelementus statiskas mājas lapas izveidei.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 120 mācību stundas (2,5 – 4 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 – 3 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi veicot dažāda veida uzdevumus Windows vidē. Izglītojamie saņem mācību materiālu komplektu CD formātā.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 377.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties