SākumsKursu katalogsPersonīgās izaugsmes kompetence › Ģimenes un vecāku izglītība
Montesori pedagoģiskā pieeja bērna attīstībai
        

Šie kursi būs piemēroti pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, jo ir pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma.

Kursi būs noderīgi arī vecākiem, vecvecākiem, auklītēm un mājskolotājām, kā arī katram, kurš vēlas iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas Montesori pedagoģijas metodes izmantošanai agrīnās bērnības un jaunākā skolas vecuma bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai.


Mācību rezultāts

Apgūtas zināšanas izprast un izmantot Montesori pedagoģijas principus bērna dotumu un spēju attīstīšanai:

 • Četru attīstības posmu teorija
 • Bērna uzsūcošais prāts
 • Bērna sensitīvie attīstības periodi pirmajā vecumposmā
 • Sagatavotas vides ietekme uz bērna attīstību
 • Pieaugušā loma bērna attīstībā - skolotājs, skolotāja asistents, vecāks
 • Bērna ceļš uz brīvību un iekšēju disciplīnu
 • Bērna novērošana, novērojumu analīze
 • Ievads Praktiskās dzīves mācību materiālu blokā
 • Ievads Sensoro jeb sajūtas materiālu blokā
 • Ievads Valodas materiālu blokā
 • Ievads Matemātikas materiālu blokā
 • Ievads Kultūras materiālu blokā

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 40 mācību stundas.

Mācības notiek no plkst. 9.00 - 16.30. 1 nodarbība ilgst 8 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Mācību procesā tiek izmantotas lekcijas, praktiskie darbi, diskusijas un situāciju analīze. Kursus vada Zane Baltgaile, Montesori pedagoģe un Latvijas Montesori asociācijas priekšsēdētāja.

Pieejama metodiskā bibliotēka ar plašu uzziņu un nozares literatūras klāstu.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 208.00.


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties