Dārza dizains un ierīkošana
        

Šie kursi būs piemēroti ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt daiļdārzniecības un ainavu plānošanas zināšanas, īstenot savas dārza ainavu risinājuma ieceres un izveidot savu unikālu dārza ainavas dizaina projektu.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  • Izprast likumsakarības veiksmīgai dārza projektēšanai;
  • Uzzīmēt dārza vai apstādījumu individuālu projektu;
  • Izvēlēties augu sortimentu;
  • Praktiski ierīkot un kopt dārzu vai apstādījumu

Rezultāts būs Jūsu izstrādāts individuāls dārza projekts.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 60 mācību stundas (4 mēneši).

1 nodarbība – 4 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. Mācības notiek nelielās grupās 10 - 16 izglītojamajiem 1 reizi nedēļā pirmdienās vai otrdienās no plkst. 17.30 - 20.30.

Teorētisko zināšanu apguve cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. Tēmu apguvē tiek izmantoti foto un video materiāli. Sezonas laikā paredzēta ekskursija uz daiļdārziem un stādu audzētavām. Iespēja kursu laikā izstrādāt savu individuālu dārza projektu vai saņemt pasniedzēja konsultācijas individuālos dārza apstādījumu veidošanas jautājumos.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 189.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159, 29222737;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties