Dārza ierīkošana
        

Šie kursi būs piemēroti visiem, kuri vēlas iegūt pamatzināšanas dārza ierīkošanā un iegūt praktiskas iemaņas dārza veidošanā un apstādījumu kopšanā.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

 • Izprast likumsakarības veiksmīgai dārza ierīkošanai;
 • Rast individuālu risinājumu dārza iekārtošanā;
 • Uzzīmēt dobju plānu;
 • Praktiski ierīkot un kopt dārzu vai apstādījumus.

Programmas pamattēmas:

 • Dārzu veidojošie elementi;
 • Dekoratīvie lapu un skuju kokaugi;
 • Ziemcietes, viengadīgās, divgadīgās puķes, sīpolpuķes, rozes, ūdensaugi; zāliens;
 • Dārzeņi un garšaugi; augļukoki un ogulāji;
 • Mehanizācija;
 • Kapsētu apstādījumi;
 • Lauku sēta;
 • Augu aizsardzība;
 • Augu dobju plānu izstrāde.

Mācību procesa organizācija un metodes

Mācības notiek attālināti - tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 30 mācību stundas (2 mēneši). 1 nodarbība – 4 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Mācības notiek nelielās grupās 10 - 12 izglītojamiem 1 reizi nedēļā, no plkst. 18.00 – 21.00.

Teorētisko zināšanu apguve kursos ir cieši saistīta ar praktisko iemaņu apguvi. Tēmu apguvē tiek izmantoti foto un video materiāli. Iespēja kursu laikā saņemt pasniedzēja konsultācijas individuālos dārza apstādījumu veidošanas jautājumos.

Pasniedzēja: Iveta Ozola, profesionāla agronome – dārzkope ar vairāku gadu pieredzi pasniedzējas darbā, pasniedzot pamatkursu apstādījumu veidošanā Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņiem. I. Ozola arī aktīvi darbojas savā zemnieku saimniecībā un uzņēmumā, kur nodarbojas ar stādu audzēšanu un apstādījumu veidošanu.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 113.00 (maksā iekļauti mācību materiāli)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties