Mājokļa interjers
        

Šie kursi būs noderīgi ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt zināšanas par interjera dizainu un iegūt prasmes, kas ļauj rast individuālus risinājumus mājokļa iekārtošanā. Interjera pārveide jūsu mājoklī kļūs par aizraujošu procesu un rezultāts ļaus jums izbaudīt ērtu un patīkamu paša veidotu vidi. Kurss paredzēts interesentiem bez priekšzināšanām.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

  1. Orientēties pamatlikumos par telpas filozofiju un funkcionalitāti;
  2. Orientēties un atpazīt interjera vēsturiskos stilus;
  3. Saskaņot mēbeles un aksesuārus interjerā;
  4. Iegūtās zināšanas materiālmācībā un krāsu izvēlē izmantot sava interjera plānošanā;
  5. Zināšanas par apgaismojuma izvēli un funkcijām izmantot telpu plānošanā.

Nodarbību laikā kursa dalībniekiem ir iespēja izstrādāt sava mājokļa projekta skici un tāmi. Kursu ietvaros paredzēta izbraukuma nodarbība “Interjera centrā mc2”.

Pasniedzēja: Ilona Drīliņa, Mācījusies Latvijas Mākslas akadēmijā Rūpnieciskās mākslas nodaļā, kopš 2009. gada ir Jelgavas mākslinieku biedrības biedre. Bijusi metodiķe un pedagoģe, reklāmas speciāliste, vizuālās mākslas pedagoģe un kopš 2013. gada reklāmas un interjera dizaina projektu vadītāja SIA „Sudraba taka”, tādēļ sveši nav daudzi žanri: dizaina objekti, fotogrāfija, glezniecība, grafika u.c.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Mācību ilgums: 21 mācību stunda (7 nodarbības).

1 mācību stundas ilgums – 45 min. 1 nodarbība ilgst 3 mācību stundas. Nodarbības notiek 1 – 2 reizes reizi nedēļā vakaros.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 145.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties