Darbs ar elekroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel) pamatkurss
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas apgūt MS Excel pamatus datu apstrādei un aprēķinu veikšanai.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet:

1. Darboties ar izklājlapām un saglabāt tās citos datņu formātos.
2. Izmantot šūnu un datu rediģēšanas dažādus līdzekļus un iespējas. Atlasīt, kārtot un kopēt, pārvietot un dzēst datus.
3. Izmantot standartfunkcijas matemātisko un loģisko formulu izveidē. Atpazīsiet standartkļūdu paziņojumus saistībā ar formulu izveidošanu.
4. Atlasīt datus, izveidot un noformēt diagrammas.
5. Pielāgot izklājlapas iestatījumus un izdrukāt dokumentu.

Intereses gadījumā ir iespējams sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 32 mācību stundas (1 – 1,5 mēneši).

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 vai 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus MS Excel 2016 vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 104.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).

Individuālām nodarbībām: EUR 17.00 (60 min.).

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 8.50 (60 min.).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012159;
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties