Tekstapstrāde (MS Word) pamatkurss
        

Šis kurss būs piemērots katram, kurš vēlas apgūt tekstapstrādes pamatus.


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs pratīsiet darboties ar dokumentiem, saglabāt tos citos datņu formātos. Mācēsiet izmantot iebūvētās palīgfunkcijas. Pratīsiet izveidot, rediģēt maza izmēra teksta dokumentus un koplietot tos. Pratīsiet ievietot dokumentā tabulas, attēlus un zīmētus objektus. Pielietosiet dokumentos pasta sapludināšanu. Pratīsiet pielāgot lapas iestatījumus un pārbaudīt dokumenta pareizrakstību.

Intereses gadījumā ir iespējams sagatavoties ECDL eksāmena moduļa kārtošanai. Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL) ir vienots, Eiropas Savienībā atzīts datorlietotāja prasmes apliecinošs dokuments.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 40 mācību stundas (1,5 – 2 mēneši).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3 - 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā vakara grupās.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida tekstapstrādes uzdevumus MS Word vidē. Izglītojamie saņem mācību izdales materiālus.

Izvēloties individuālas vai pāru nodarbības, iespēja mācīties pēc individuāli pielāgotas programmas un Jums ērtā laikā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 129.00

Individuālām nodarbībām: EUR 18.00 (60 min.)

Pāru nodarbībām: katram izglītojamajam EUR 9.00 (60 min.)


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012158, 26602618;
e-pasts: inese.rumjanceva@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties