Veidosim mācību filmu
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā pedagogi:

1. Pilnveidos zināšanas par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu izglītības procesā;
2. Apgūs video veidošanas prasmes programmā PowerDirector;
3. Apgūs programmas Format Factory izmantošanas iespējas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu pilnveidi. Mācību ilgums - 12 mācību stundas. Mācības notiek grupās no 8 - 14 izglītojamajiem. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 3-4 mācību stundas. Iespēja saņemt pasniedzēju konsultācijas Jūsu individuālajām mācību vajadzībām filmas izveidē.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 20.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties