Aktualitātes par krājumu izlietojuma dokumentāciju izglītības iestādēs
        

Mērķa auditorija

Izglītības iestāžu vadītāji, grāmatveži, direktoru vietnieki saimniecības jautājumos, kuri veic vai pārrauga grāmatvedības uzskaiti iestādē un ikviens interesents, kurš vēlas izprast krājumu izlietojuma dokumentēšanu.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas un izpratne par krājumu izlietojuma dokumentācijas kārtošanas pamatprincipiem un prasībām, atbilstoši grāmatvedības likumdošanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums – 6 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas teorētiskas, apkopojošas un interaktīvas lekcijas, uzdevumu izpilde un kopīga analīze. Praktisku piemēru un raksturīgāko kļūdu analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties