Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide angļu valodas mācīšanas metodikā sākumskolā
        

Mērķa auditorija

Sākumskolas angļu valodas skolotāji.


Mācību rezultāts

Papildinātas zināšanas par pirmskolas un sākumskolas skolēnu vecumposma īpatnībām, par svešvalodas mācīšanas mērķiem, uzdevumiem un saturu sākumskolā. 

Pilnveidotas prasmes angļu valodas mācīšanas metodikā, mācību procesa organizācijā un mācību materiālu izmantošanā pirmskolā un sākumskolā, pielietot internetā pieejamos mācību resursus angļu valodā, izmantot informācijas tehnoloģijas mācību procesā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 19.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties