Angļu valodas studija pedagogiem
        

Mērķa auditorija

Pedagogi


Mācību rezultāts

Angļu valodas studija paredzēta pedagogiem, kuri vēlas attīstīt un uzlabot sarunvalodu. Katra nodarbība tiek veltīta kādai konkrētai tēmai, pamatojoties uz reālām dzīves un darba situācijām. Iesaistoties aktīvās sarunās, diskusijās, dalībnieki pārvar valodas barjeru, uzlabo runātprasmi, papildina vārdu krājumu, runājot lieto pareizas gramatiskās formas.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 8 - 10 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota diskusija, grupu darbs, darbs pāros.

Mācību ilgums - 60 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 107.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012153;
e-pasts: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties