SākumsKursu katalogsSev, mājai un ģimenes biznesam › Ģimenes izglītība
Montesori pedagoģijas praktiskās dzīves materiāls bērna attīstībai
        

Šie kursi būs piemēroti pirmskolas un sākumskolas pedagogiem, jo ir pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma.

Kursi būs noderīgi arī vecākiem, vecvecākiem, auklītēm, mājskolotājiem un katram, kurš audzina pirmskolas vai sākumskolas vecuma bērnu.

Ja Jūs vēlaties apgūt, kā bērnam palīdzēt interesantās un saistošās nodarbēs iepazīt matemātiskos jēdzienus, kā arī attīstīt un uzlabot uztveres, koncentrēšanās spēju un citas prasmes, tad šie kursi Jums palīdzēs to apgūt.


Mācību rezultāts

Montesori pedagoģijas praktiskās dzīves materiāla izmantošana ir bērnam salīdzinoši viegli apgūstams veids, kas attīsta pedagoģiskās un mājas vides sasaisti un mazina komunikācijas un iekļaušanās grūtības. Nodarbībās tiek skaidrotas bērnu uztveres īpatnības atbilstoši vecumposmam gan normas, gan traucētas norises gadījumos un praktiskās dzīves vingrinājumu pielietošanas iespējas bērnu attīstības veicināšanai.

Jūs apgūsiet spēļu un vingrinājumu pielietošanas iespējas bērnu intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai gan normas, gan traucētas norises gadījumos.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 16 mācību stundas (2 - 4 dienas).

1 mācību stundas ilgums – 45 minūtes. 1 nodarbība ilgst 4 vai 8 mācību stundas. Mācības notiek 1 – 2 reizes nedēļā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 62.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101; 63012159; 29222737
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties