Mājaslapu programmēšana (HTML5, CSS3, JS, PHP, MYSQL)
        

Šis kurss būs piemērots ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt mājas lapu veidošanas (programmēšanas) pamatus. 


Mācību rezultāts

Pēc programmas apguves Jūs:

  1. Pratīsiet izveidot statisku mājaslapu (vizītkarti) atbilstoši HTML5 un CSS3 principiem.
  2. Uz virtuālās mašīnas pratīsiet uzstādīt Linux serveri (LAMP).
  3. Iepazīsieties ar PHP programmēšanas pamatiem (nosacījumi, cikli, masīvi, klases, objekti).
  4. Izpratīsiet MySQL datubāžu darbības pamatprincipus.
  5. Pratīsiet izveidot dinamisku mājaslapu (vizītkarti), izmantojot Laravel ietvaru.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums: 80 mācību stundas (2,5 mēneši)

1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek 2 reizes nedēļā. 1 nodarbība ilgst 4 mācību stundas. Mācības notiek 2 reizes nedēļā.

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Tas būs radošs process, kurā katrs grupas dalībnieks izveidos savu mājas lapu. Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 334.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101; 63012159; 29222737
e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties