SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, metodisko apvienību, metodisko komisiju vadītāji ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Apmācību noslēgumā dalībnieki pratīs:

  1. Izveidot interaktīvas, uzskatāmas infografikas, izmantojot tiešsaistes rīkus Infogr.am, Piktochart.com un Visme.com.
  2. Ievadīt dažāda veida datus, informāciju un izvēlēties datiem piemērotāko atspoguļošanas veidu;
  3. Saglabāt, publicēt un kopīgot izveidotās infografikas.

Kursu programma ieteicama ikvienam pedagogam, kam ir interese apgūt prasmes darbā ar datu vizualizācijas rīkiem, bet īpaši tiem, kam ikdienas darbā jāprezentē dažādi ar izglītības procesu saistīti dati, jāattēlo iestādē notiekošie procesi u.tml.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi un praktiskie darbi. Patstāvīgā darba veikšanai dalībniekiem tiek nodrošināta piekļuve ZRKAC  E-kursam par infografiku veidošanu.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 10 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 28.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties