SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Interaktīvu mācību materiālu izveides pamati ActivInspire vidē
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, kam ir pamata prasmes darbā ar datoru, datnēm, internetu, lietojumprogrammām -Microsoft Paint, Word, PowerPoint, kā arī darbā ar programmatūru ActivInspire, veidojot vienkāršas, interaktīvas prezentācijas un uzdevumus ActivInspirevidē.


Mācību rezultāts

Kursu dalībnieki apgūs sarežģītākas un plašākas interaktīvas mācību metodes un to pielietojumu interaktīvo darblapu veidošanā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi, praktiskais darbs. Mācību process tiek organizēts tā, lai katram dalībniekam būtu iespēja iesaistīties un aktīvi līdzdarboties dažādu praktisku uzdevumu izpildē.

Mācību ilgums - 8 mācību stundas. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 7 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 23.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties