SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
Interaktīvu mācību materiālu izveide SMART Notebook vidē (ar priekšzināšanām)
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi ar priekšzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Kursu dalībnieki papildinās zināšanas par interaktīvo tāfeli kā prezentācijas rīku, iepazīsies ar SMART Notebook programmatūras jaunajiem rīkiem un papildinās zināšanas par programmatūras izmantošanas iespējām, apgūs daudzveidīgus interaktīvu mācību materiālu veidošanas paņēmienus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Pasniedzēja stāstījums, demonstrējumi, praktiskie darbi.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupā 12 - 15 izglītojamajiem.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 23.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101; 63012154; 63012153
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv; inta.leilande@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties