SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ideju fitness II Inovatora DNS un inovācijas KAĶA dresūra
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kas vēlas attīstīt savas radošās domāšanas prasmes un gūt zināšanas, kas palīdz radīt jaunas idejas. Pieredzējušie, jaunie un topošie uzņēmēji, publiskā sektora darbinieki, akadēmiskā sektora darbinieki, studenti, mārketinga speciālisti u.c.


Mācību rezultāts

Attīstītas radošās domāšanas prasmes un zināšanas, kas dos iespēju radīt idejas. Gūtas zināšanas par inovatora DNS svarīgākajām komponentēm un to attīstības iespējām, praksē pārbaudīta inovācijas KAĶU teorija.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: praktiskie uzdevumi un treniņi, grupu darbi, testi, gadījumu analīzes, spēles u.c.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties