Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, bibliotekāri, citi interesenti ar pamatzināšanām datora lietošanā.


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā dalībnieki apgūs zināšanas un prasmes:

  1. Tiešsaistes sadarbības jēdzieni, ieguvumi un riski;
  2. Tiešsaistes sadarbības rīku iestatījumi un to nepieciešamība;
  3. Biežāk lietotie tiešsaistes sadarbības rīki un to izmantošanas iespējas;
  4. Tiešsaistes sadarbības rīku izmantošana mobilajās ierīcēs;
  5. Nodarbību sagatavošana izglītojamajiem, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīkus;
  6. Kā mācīt ar tiešsaistes sadarbības rīkiem;
  7. Kā mācīt par tiešsaistes sadarbības rīkiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Apmācību process tiek organizēts kā jaukta tipa mācības, kas apvieno mācīšanos tiešsaistē un klātienē - nodarbības pasniedzēja vadībā klātienē un tiešsaistē, dalībnieku patstāvīgais darbs, izmantojot tiešsaistes mācību materiālus un veicot dažādus uzdevumus, sadarbojoties ar citiem dalībniekiem (e-mācību kurss Moodle vidē).

Mācību saturs veidots atbilstoši Eiropas datorprasmes (ECDL) moduļiem "Sadarbība tiešsaistē"un "Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā" un ir sadalīts 3 moduļos:

1. modulis - Teorētiskais ievads.

2. modulis - Metodoloģija.

3. modulis - Praktiskais lietojums.

Patstāvīgā darba laikā dalībniekiem regulāri iespējams saņemt pasniedzēja konsultācijas.

Apmācību ilgums - apmēram 3 mēneši.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 87.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154;
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties