Mūsdienīgas darba formas lasītprasmes attīstīšanai sākumskolā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Kursu laikā tiks paplašinātas pirmsskolas un sākumskolas skolotāju zināšanas par lasītprasmes attīstīšanas iespējām mūsdienu skolā. Programmas realizācijas procesā pedagogi gūs zināšanas par jaunākajiem pētījumiem lasītprasmes attīstīšanas jomā, jēdziena interpretāciju pasaules izglītības kontekstā. Pedagogi aprobēs metodisko paņēmienu kopu, ko izmatot praktiskā darbībā savā skolā un klasē, kā arī gūs ieskatu svarīgākajās tendencēs un aktualitātēs jaunākajā Latvijā izdotajā bērnu literatūrā.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums – 12 mācību stundas, kas tiek organizētas divās dienās. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 19.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001;

Atgriezties