Sākumskolas skolēnu mācīšanās prasmju attīstība matemātikas stundās
        

Mērķa auditorija

Sākumskolas matemātikas pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogiem nepieciešamas zināšanas un prasmes par iespējām attīstīt sākumskolas skolēnu mācīšanās prasmes matemātikas stundās, lai sekmētu veiksmīgāku matemātikas apguvi pamatskolā. Kursu programma pedagogus iepazīstinās ar teorētiskajām un praktiskajām iespējām mācību procesa organizācijā, mācību metodiku un mācību materiāliem. Tiks piedāvāti metodiskie paņēmieni, kas veicina skolēnu valodas attīstību, matemātiskās valodas apguvi un prasmi darboties ar mācību līdzekļiem.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, prezentācijas, praktiskie darbi. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 izglītojamajiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Mācību ilgums - 16 mācību stundas.


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā EUR 24.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties