SākumsKursu katalogsDigitālā kompetence › Datorprasmes jauniešiem karjeras atbalstam
Microsoft IT akadēmija
        

Mērķa auditorija

Jaunieši, kas vēlas padziļinātā līmenī apgūt prasmes darbā ar Microsoft Office programmām un iegūt prestižu, starptautiski atzītu sertifikātu "MS Office speciālists".


Mācību rezultāts

Kursu noslēgumā Jūs būsiet:

  1. Padziļinātā līmenī apguvuši prasmes darbā ar programmām MS Word, MS Excel, MS PowerPoint un MS Outlook (viena mācību gada laikā tiek apgūtas divas no šīm programmām).
  2. Sagatavojušies MS Office speciālista sertifikāta iegūšanai.
  3. Pilnveidojuši angļu valodas prasmes (mācību laikā testi, uzdevumi tiek formulēti angļu valodā).

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība. Dalībniekiem tiek piedāvāts kārtot eksāmenu MS Office speciālista sertifikāta iegūšanai.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi. Dalībniekiem tiek nodrošināti mācību materiāli elektroniskā formā.

Mācības notiek grupās no 10 - 12 izglītojamajiem. Mācību ilgums 62 mācību stundas. 1 mācību stundas ilgums - 45 minūtes.

Mācības notiek vienu reizi nedēļā (no septembra beigām līdz maija beigām). 


Maksa

Vienam izglītojamajam grupā: EUR 97.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101;  63012154
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties