21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās
        

Mērķa auditorija

Klases audzinātāji


Mācību rezultāts

Programma pilnveidos klases audzinātāju zināšanas un prasmes par kopīgo un atšķirīgo 21. gadsimta prasmju iedalījumos, karjeras vadības prasmju attīstīšanas iespējām klases stundā, gūs priekštatu par mācīšanas metodēm un paņēmieniem, kas labāk sagatavo skolēnus veiksmīgai dzīvei un attīsta karjeras prasmes (elastība un spēja adaptēties, iniciatīva un pašvadība, sociālās un starpkultūru prasmes, produktivitāte un uzticamība, līderība un atbildība), klases audzinātāji spēs rosināt skolēnus apzināti pieņemt lēmumu par savu dzīvi, izglītību un profesiju.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Lekcija, prezentācija, diskusija, prāta vētra, grupu darbs, problēmsituāciju analīze, radošie uzdevumi, kartiņu šķirošana.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 - 35 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums - 6 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 11.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012163;
e-pasts: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties