Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas pedagogi.


Mācību rezultāts

Programmas īstenošanas laikā tiks pilnveidotas pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāju zināšanas un prasmes par eiritmijas elementu izmantošanu skolēnu mācīšanas procesā. Pedagogi izzinās ritma saistību ar valodu un skaitļošanu, kā rotaļu kustībās izmantot ģeometriskas formas (aplis, loks, cilpa, spirāle, taisne).

Skolotājiem būs iespēja uzzināt un praktiski apgūt nozīmīgākos un aktuālākos eiritmijas elementus sākumskolas posmā, kuri nostiprina koncentrēšanos, pašsavaldīšanos un prasmi darboties grupā.

Vēlami ērti (maiņas) apavi un apģērbs.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Lekcija, praktiski vingrinājumi un darbība. Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 20 - 25 dalībniekiem.

Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.

Mācību ilgums 6 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 11.00


Informācija un pieteikšanās

tālr. 63082101, 63012152;
e-pasts: sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties