SākumsKursu katalogsUzņēmējdarbības kompetence › Komerczinības un administrēšana
Ģērbšanās stila noteikumi. Uzvedība publiskos pasākumos
        

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kam ikdienā vai profesionālajā darbībā nepieciešamas zināšanas un prasmes lietišķās etiķetes pamatjautājumos.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas un pamatizpratne par ģērbšanās etiķetes pamatprincipiem un uzvedības normu nozīmību sabiedrībā, biznesa kontaktos, starpvalstu sakaros.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums – 4 mācību stundas. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 50.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties