Nodokļu aktualitātes
        

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri kārto sava uzņēmuma grāmatvedību vai arī pārrauga grāmatvedības uzskaiti savā uzņēmumā.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par aktualitātēm nodokļu piemērošanā, aprēķināšanā un prasmes tās izmantot darbā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Mācību ilgums – 4 mācību stundas, kas tiek organizētas vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums – 45 minūtes.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiski uzdevumi, situāciju analīze, diskusijas.

Studenti saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 30.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties