SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
MS Word pedagoga darbā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi


Mācību rezultāts

Tālākizglītības programmas apguves rezultātā izglītības darbinieki:

  • pilnveidos prasmes pielietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību procesā;
  • pilnveidos zināšanas par metodisko materiālu izstrādes pamatprincipiem;
  • apgūs prasmes izmantot programmas Microsoft Word funkcionālās iespējas, lai veidotu mācību un metodiskos materiālus.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Lekcija, prezentācija un patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 14 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 32.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties