SākumsKursu katalogsPedagogu profesionālā kompetence › Digitālā kompetence
MS Excel pedagoga darbā
        

Mērķa auditorija

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi


Mācību rezultāts

Profesionālās pilnveides programmas apguves rezultātā izglītības darbinieki iepazīsies ar programmas Microsoft Excel iespējām informācijas apstrādē. Apgūs prasmes aprēķinu veikšanā un skaitliskas informācijas attēlošanā grafiskā veidā, kā arī pilnveidos prasmes pielietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības procesā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.

Kursu programma saskaņota ar pašvaldību.


Mācību procesa norise

Mācības notiek klātienē vai attālināti – tiešsaistes režīmā.

Lekcija, prezentācija, patstāvīgais darbs.

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 12 - 16 dalībniekiem.

Mācību ilgums - 14 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 32.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012154, 63012153;
e-pasts: olga.grundane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties