SākumsKursu katalogsInženierzinātņu kompetence › Darbam ar metināšanas iekārtām
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
        

Mērķa auditorija

Katrs, kurš vēlas apgūt lokmetinātāja metināšanu ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) kvalifikāciju, lai strādātu metālapstrādes, mašīnbūves un citos uzņēmumos. Prasības pretendentiem: valsts valodas zināšanas, pamatizglītība.


Mācību rezultāts

Apgūtas pamatprasmes darbam ar pusautomātu, iemācīts sagatavot detaļas un sametināt tās, iegūtas lokmetinātājam nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa organizācija un metodes

Teorētisko zināšanu apguve notiek vienlaicīgi ar praktisko iemaņu apguvi, veicot dažāda veida uzdevumus.

Mācību ilgums 150 mācību stundas.

Tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstoši programmas mācību priekšmetu saturam.

Mācības notiek nelielās grupās 6 - 12 studentiem 5 reizes nedēļā. 8 mācību stundas. Mācības notiek ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā.

Studenti saņem mācību procesā nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 757.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101;
e-pasts: metalapstrade@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties