Lasītprasmes apguve: problēmu cēloņi un atbalsts
        

Mērķa auditorija

Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi


Mācību rezultāts

Pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību skolēnu lasītprasmes veicināšanai. Pedagogi gūst izpratni par dažādiem faktoriem, kas ietekmē lasītprasmes apguvi, tai skaitā psiholoģiskajiem, sociālekonomiskajiem, par būtiskākajām atšķirībām starp mācību grūtībām, mācīšanās traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem, kas ietekmē lasītprasmi. Pedagogi nostiprina prasmi apzināt problēmas (arī specifiskos lasītprasmes traucējumus – disleksiju, disgrafiju) un sniegt atbilstošu atbalstu skolēniem ar vāju lasītprasmi.

Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.


Mācību procesa norise

Nodarbības tiek organizētas pēc pieprasījuma grupās 25 - 30 dalībniekiem. Kursu dalībnieki saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus. Apmācībā tiek izmantota lekcija, diskusija, grupu darbs, praktiskais darbs.

Mācību ilgums - 12 mācību stundas.


Maksa

Vienam studentam grupā EUR 18.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012152;
www.zrkac.lv;
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atgriezties